Pazartesi, 17 Kasım 2014 22:51

Portör Raporu

BOĞAZ-BURUN-GAİTA KÜLTÜRÜ/GAİTADA PARAZİT/ANAL BANT

1593 Sayılı Umumi Hıfzı sıhha Kanunu'nun 126. maddelerindeki hükümlerle , gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde  çalışanlara bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir.

Kategori Hizmetlerimiz
Pazartesi, 17 Kasım 2014 22:51

Akciğer Grafisi

İşyerlerinde karşılaşılan toz ve toksik maddeler çalışan sağlığı üzerinde ciddi tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Mesleki akciğer hastalıkları ise tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada gelmektedir.İş yerlerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar nedeniyle çalışanların akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir.

Kategori Hizmetlerimiz