Bulaşıcı Hastalıklar(Elisa Testleri)

Bulaşıcı Hastalıklar(Eliza Testleri) Bulaşıcı Hastalıklar(Eliza Testleri) www.isegiris.net

ELİSA testleri laboratuvarlarda sıkça kullanılan testlerdir.Hepatit,AİDS (HIV) başta olmak üzere birçok enfeksiyon ve hastalığın laboratuar tanısında kullanılmaktadırlar.

Antijen antikor reaksiyonlarını gösterebilmek için enzim kullanılan laboratuvar tahlil yöntemlerine ELİSA testleri adı verilmektedir

 

ELİSA testlerine .enzim immunotest (enzyme immunoassay, EIA) adı da verilmektedir. Enzimle işaretli immuno reaktiflere dayalı bu testler,antijen antikor reaksiyonu saptanmasında başta Mikrobiyoloji ve Viroloji laboratuvarları olmak üzere birçok laboratuvarda kullanılmaktadır.Laboratuvarlarında sıkça çeşitli enfeksiyonlar,antijen ve antikorların tanısında kullanılmaktadır.

ELİSA yöntemi ve ELİSA laboratuar testleri 1960 lı yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. ELİSA yönteminde kullanılan reaktiflerin uzun ömürlü olması ,hızlı ve güvenilir sonuç vermesi bu laboratuar testlerinin önemini giderek arttırmıştır.

Günümüzde Mikroelisa ve Makroelisa yöntemleri başlıca ELİSA test yöntemleridir.

Mikroelisa testleri çok daha geniş parametrelerde bulunmaktadır.Bu yöntemle çalışan ELİSA testleri daha ekonomik olup en sık kullanılan ELİSA testi yöntemidir Genellikle 96’şar testlik ambalajlarda üretilmekte olan mikroelisa testleri günümüzde birçok hastalığın tanısında güvenle kullanılmaktadırlar.

Makroelisa testleri ise nisbeten daha az parametrede test çalışmakta olup,kısa zamanda sonuç verebilmektedirler.Mikroelisa testlerinden önemli farkı ise daha hızlı sonuç vermeleridir.Günümüzde başta Kan Bankaları olmak üzere birçok laboratuar ve merkezde kullanılmaktadırlar.Ekonomik maliyetleri ise mikroelisa yöntemine göre daha yüksektir.