Evlilik Öncesi Testler – Evlilik Tahlilleri

Evlilik Öncesi Testler Evlilik Öncesi Testler www.isegiris.net

Evlilik öncesi yapılan testler evlenecek çiftlerin sağlık durumları ve kalıtsal hastalıkları konusunda bilgilenme yönünden önemli olup aynı zamanda da yasal zorunluluk halindedir.

Türkiye’de akraba evliliklerinin fazla olması ve akraba evliliklerinin %70inin 1. Derece akrabalar arasında yapılması, evlilik öncesi tarama testleri ile yeni hasta bireylerin doğumunun engellenebilmesi açısından önem taşımaktadır.Ayrıca son yıllarda ciddi bir tehdit olan cinsel temasla bulaşan hastalıkların evlilik öncesi bilinmesi açısından da yararlıdır.

 

Yasal Olarak Yapılması Zorunlu Olan Tahliller ve Yasal Gerekçesi

Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 123 ve 124. maddelerinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir (Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) laboratuar tahlillerini tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı hastanelerin laboratuarlarında , Kamu yararına çalışan Vakıf ve Derneklere ait Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının laboratuarlarında yaptırabilecek, alınacak olan test sonuçlarını her ilçe için yetkili AÇS/AP Merkezlerinde Rapor haline getirilecektir. Talasemi(Akdeniz anemisi) testleri de istenmektedir.Evlenecek kadının 50 yaş üzerinde olması halinde veya cerrahi menopoz sonrası (ameliyat raporunun ibrazı halinde) Akdeniz anemisi taraması yapılmasına gerek yoktur. Bu tahliller evlilik öncesi yasal olarak istenmekte ve bunların incelenmesi sonrası evlilik prosedürleri tamamlanmaktadır

Yapılacak Tahliller:

Kan grubu ,Hepatit yönünden (HBs Ag, Anti HBs), AIDS yönünden(Anti HIV)

Frengi yönünden (VDRL), Akdeniz Anemisi(Talasemi) tahlili

Kan Grubu Tahlili ,anne ile baba arasında olabilecek kan uyuşmazlığını saptamak için yapılır. Kan uyuşmazlığı kan grubu ile değil kanınızda ki Rh faktörü ile ilgilidir. Yalnızca kadının Rh negatif, erkeğin ise Rh pozitif olduğu durumlarda oluşabilir.

Kadın Rh pozitif, erkek Rh negatif ise uyuşmazlık yoktur.

Kadın Rh negatif, erkek Rh i negatif ise uyuşmazlık yoktur.

Kadın Rh pozitif , erkek Rh pozitif ise uyuşmazlık yoktur.

Kan uyuşmazlığının varlığının bilinmesi gebelik öncesinde veya gebeliğin başlangıcında gerekli tedbirlerin alınarak ortaya çıkabilecek rahatsız edici durumları engeller.