İşe Giriş Ve Ağır Tehlikeli İş Raporu

İşe Giriş Ve Ağır Tehlikeli İş Raporu İşe Giriş Ve Ağır Tehlikeli İş Raporu www.isegiris.net

4857 sayılı KANUN-MADDE 86. - Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.

 

Tüm işçilerin işe ilk girişte,ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların ise en az yılda bir kez muayene yaptırmaları yasal bir zorunluluktur.İletmelerde denetimlerde en sık gözden kaçan ve sorun teşkil eden husus periyodik muayenelerdir.

Kurumlara yönelik olarak yerinde yada sonrasında işe başlama aşamasında tek tek olarak merkezimizde İşe Giriş Ve Ağır Tehlikeli İş Raporu Düzenlenmektedir.

Raporlar TSM tarafından onaylanarak tarafınıza teslim edilir.