Laboratuvar Hizmetleri

Tüm Laboratuvar Testleri Tüm Laboratuvar Testleri www.isegiris.net

Labaratuvarımızda Uygulanan Testlerin Listesi Aşşağıdadır.

 

BİYOKİMYA TESTLERİ
Glukoz Amonyak Cu Amilaz Üre
Lipaz Zn HDL - Kolesterol Kreatinin Aldolaz
Ürik Asit Total Kolesterol SGOT Kollesteraz Na
Asit Fosfataz Mg VLDL - Kolesterol K Prostatik Asit Fosfataz
Trigliserit SGPT Laktat Ca
Troponin Total Proteni - T.I İyonize Ca
Albumin Total Lipit G-GT ALP Total Billrubin
LDH Protein Elektroforezi CPK Globulin CK-MB
Direkt Billrubin G6PDH İndirekt Billrubin  GLDH D.Daymir

HEMATOLOJİ TESTLERİ

Sedimantasyon Fotikasit Kan Sayımı (H6000) Vitamin B12 Lökosit Formülü
Transferin Hemogram Ferrittin Trombosit Hemoglobin
Retikülosit Kanama Zamanı Protrombin Zaman Pıhtılaşma Zamanı aPTT
Kan Grubu Anti Trombin ııı Cross Matching Protein C Direkt Coombs
Protein S İndirekt Coombos Fibrinojin Hemoglobin A1C FDP
Faktörler ı,ıı,ııı Demir Demir Bağlama        

HORMONLAR

T3 Testosteron T4 Ftestosteron TSH
Aldesteron FT3 Estriol FT4 Estradiol E2
ACTH Estrojenreseptörü İnsülin DHEA FSH
DHEa-So4 LH Androstanadion Prolaktin Büyüme Hormono (GH)
Progesteron                

ROMATOLOJİK TETKİKLER

ASO ANA CRP FANA R.F.
AMA                

ALERJİK TETKİKLER

NASAL SMEAR IgE (Total) Spesifik IgE (.....) Eozinofil    

MİKROBİYOLOJİ

HbsAg TORCH Anti-HBs Toxoplasma IgG Anti-HBs Total
Toxoplasma IgM Anti HBc IgG Rubelle IgG Anti HBcIgM Rubelle IgM
Anti-HBe CMV IgG Hbe Ag CMV IgM Anti-HAV Total
HSV IgG Anti-Hav IgG HSV IgM Anti-Hav IgM EBV IgG
Anti-Hav Total EBV IgM VDRL ACA IgG TPHA
ACA IgM Anti-HIV 1-2 ASA IgG IgA ASA IgM
IgG ARB ve Bactec  IgM Lyme Screen C3
Chlamidya antijen C4 Chlamidya antikor Listerial Ureaplasma ve Mycoplasma
Brucella  ........Kültür Grubel Widal Gizli Kan Cryptosporidun
Dış Tetkikler(Dış ve Serum)                

İLAÇ DÜZEYLERİ

Digoxin Theophiline Digitoxin Phenytoin Karbamazopin
Phenobarbilat Salisilat            

TÜMÖR MARKER

AFP CA 19-9 B-2 Mikroglobulin CEA B HcG
PSA CA 12-5 5" Nükleotidaz CA 15-3 ACE

DİĞER TETKİKLER

Tam İdrar Analizi Vaginal Smear Down Sendromu Biopsi Plano Test (Gebelik)
Spermiypgram