Portör Raporu

Portör Raporu Portör Raporu www.isegiris.net

BOĞAZ-BURUN-GAİTA KÜLTÜRÜ/GAİTADA PARAZİT/ANAL BANT

1593 Sayılı Umumi Hıfzı sıhha Kanunu'nun 126. maddelerindeki hükümlerle , gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde  çalışanlara bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir.

 

Portör taraması kapsamında gaita kültürü , boğaz kültürü , burun kültürü ve gaitanın mikroskobik incelemesi tetkikleri yapılarak sonuçları işçi sağlığı dosyasında saklanır.

Aynı zamanda bu raporlar tarafımızdan sınırsız süre ile saklanmakta istenildiği zaman tekrar yollanmaktadır.

Yine talep halinde tedaviye yönelik hizmetler ve tavsiyelerde tarafımızdan verilmektedir.

- Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden )

- Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba histolytica kistleri , giardia intestinalis kistleri ile birlikte  helmint yumurtaları yönünden )

- Boğaz ve Burun Kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden , en az yılda bir )